Följande gäller vid avbokning/uteblivet besök:

Vid avbokning som inte meddelats minst 24 timmar innan bokad tid, eller uteblivet besök, debiteras full kostnad för det uteblivna besöket. Kostnaden debiteras vid nästkommande besök eller faktureras.

HUR GÖRA AVBOKNING/OMBOKNING?

  1. Avbokning som sker samma dag som bokad tid eller mindre än 24 timmar innan bokat besök ska ske telefonledes.
  2. Att omboka/avboka en tid med längre varsel kan ske valfritt antingen telefonledes eller med e-mail.

Detta för att jag lättare ska kunna erbjuda er tider som passar i största möjliga utsträckning och dessutom med en förhoppning om att aldrig behöva debitera någon för ett uteblivet besök!

Jag är MYCKET TACKSAM om ni försöker hjälpa mig med detta!